bg-title-text-haihuay-home

เพชรฆาตประหารชีวิต


image-เพชรฆาตประหารนักโทษ ฆ่าคนตามหน้าที่ บาปหรือไม่ ?

เพชรฆาตประหารนักโทษ ฆ่าคนตามหน้าที่ บาปหรือไม่ ?

คดีต้องโทษประหารชีวิตทุกวันนี้จะไม่ได้มีมากมายและวิธีการประหารที่ไม่ได้โหดร้ายทารุนเหมือนสมัยก่อน แต่ถ้ามองในฐานะ เพชรฆาตประหารนักโทษ