วันธงชัย ฤกษ์งามยามดี ประกอบการมงคล ประจำปี 2565


feature-image_singlepost-วันธงชัย ฤกษ์งามยามดี ประกอบการมงคล ประจำปี 2565

อัปเดต!! วันธงชัย ฤกษ์มงคล ประจำปี 2565 ได้แล้วที่นี่!! แฟนคลับเว็บให้หวยออนไลน์ท่านไหนที่มีแพลนประกอบการมงคล ไม่ว่าจะเป็นแต่งงานสร้างครอบครัว อุปสมบท ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ ในปีเสือ 2565 มาเช็ค วันธงชัย 2565 วันที่ดีที่สุด เหมาะแก่การทำงานมงคลต่าง ๆ ด้วยกันในบทความนี้กันเลย เพื่อให้ตลอดปีของท่านนั้นโชคดี มีชัย ร่ำรวยเงินทองตลอดปี!!

ความหมายของ "กาลโยค" "วันธงชัย"

กาลโยค มาจากคำว่า "กาล" หมายถึง "เวลา" และคำว่า "โยคะ" หมายถึง "การประกอบ การใช้งาน การร่วมกัน" กาลโยค จึงหมายถึง การกำหนดว่ากาลใดดี กาลใดร้าย เพื่อใช้ประโยชน์จากกาลเวลา ในการกำหนดฤกษ์ยามทำการมงคลต่าง ๆ

กาลโยค ในปฏิทินไทย นิยมเขียนลงบนตาราง 4 ช่อง 5 แถว โดยแบ่ง 4 ส่วนแรก ได้แก่ ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศ นำไปประกอบกับช่วงเวลา 5 ช่วง ได้แก่ วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี 

ตารางกาลโยค
 • วันธงชัยหรือวันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำงานมงคล ทำการใดสำเร็จได้ผลดี มีชัยชนะ มิ่งขวัญ ของหมู่คณะ ชัยชนะ มักใช้กับการขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่
 • วันอธิบดี หมายถึง วันแห่งความเป็นใหญ่ อำนาจบารมี เป็นใหญ่เป็นโต เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มักใช้กับการเปิดห้างร้าน กิจการต่าง ๆ
 • วันอุบาทว์/อุบาสน หมายถึง วันไม่ดี ไม่เป็นมงคล ตกอยู่ในบ่วงกรรมอุปสรรค ค้าขายไม่ขึ้น โชคร้าย เกิดอุบัติเหตุ
 • วันโลกาวินาศ หรือวันขลุบ หมายถึง เป็นวันไม่ดี ไม่เป็นมงคล วุ่นวาย ยุ่งยาก ติดขัด สูญเสีย มีอันตราย

วันธงชัย และฤกษ์มงคล ประจำปี 2565

ในปี 2565 วันธงชัยมีหลายวันมาก ๆ และแน่นอนว่าวันธงชัย 2565 แต่ละวันนั้นก็จะเหมาะกับคนต่างราศีกัน ดังนั้นเวลาที่ดูวันธงชัย จึงต้องดูด้วยว่า เป็นวันราศีอะไร เหมาะกับราศีของตนเองหรือไม่ เพื่อที่ว่าเมื่อประกอบการมงคลแล้วจะได้ผลดี

ปฏิทิน

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนมกราคม

 • วันธงชัยเดือนมกราคม 2565 : 1 2 7 8 13 14 16 17 21 22 23 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม 2565 : 2 9 12 15 21 25 27 31
 • ฤกษ์บวชเดือนมกราคม 2565 : 1 9 10 19
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2565 : 13 16 1 23 27 30
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมกราคม 2565 : 8

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันธงชัยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 :1 4 6 8 10 13 16 22 26
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 8 11 4 20 24 26
 • ฤกษ์บวชเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 16
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 1 3 10 11 15 18 27 28
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 15

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนมีนาคม 2565 : 6 11 13 17 23 26 27 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2565 : 2 9 12 15 21 25 27 31
 • ฤกษ์บวชเดือนมีนาคม 2565 : 5 23 24
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2565 : 13 14 17 31
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมีนาคม 2565 : 25

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2565

 • วันธงชัยเดือนเมษายน 2565 : 1 9 14 16 19 23 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน 2565 : 8 11 14 20 24 26 30
 • ฤกษ์บวชเดือนเมษายน 2565 : 20 28 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2565 : 1 4 24
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนเมษายน 2565 : 22

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนพฤษภาคม 2565 : 5 6 8 12 14 17 23 26 29
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม 2565 : 7 10 13 19 23 25 29
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนพฤษภาคม 2565 : 8 11 15 21 25 28
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤษภาคม 2565 : 8 26 
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 : 13 17 24 28
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 : 4

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน 2565

 • วันธงชัยเดือนมิถุนายน 2565 : 4 6 10 14 18 21 26 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน 2565 : 6 9 12 18 22 24 28 
 • ฤกษ์บวชเดือนมิถุนายน 2565 : 4 5 23
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2565 : 1 10 16 24 28 29
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมิถุนายน 2565 : 22

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนกรกฎาคม 2565 : 2 10 12 13 16 22 24 25 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม 2565 : 5 8 11 17 21 23 27
 • ฤกษ์บวชเดือนกรกฎาคม 2565 : 2 20 29 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 : 2 8 13 16 24 25 27 29 30
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 : 29

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนสิงหาคม 2565 : 2 5 7 9 18 21 25 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม 2565 : 4 7 10 16 20 22 26
 • ฤกษ์บวชเดือนสิงหาคม 2565 : 16 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2565 : 15 23
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนสิงหาคม 2565 : 19

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2565

 • วันธงชัยเดือนกันยายน 2565 : 2 3 9 10 13 18 25
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน 2565 : 2 5 8 14 18 20 24
 • ฤกษ์บวชเดือนกันยายน 2565 : 4 21 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2565 : 6 7 10 14 19 21 24
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกันยายน 2565 : 4

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนตุลาคม 2565 : 1 3 4 7 8 16 17 20 24
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม 2565 : 2 5 8 14 18 20 24 31
 • ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2565 : 1 10 28 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2565 : 4 5 15 16 26 31
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนตุลาคม 2565 : 26

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันธงชัยเดือนพฤศจิกายน 2565 : 1 5 7 10 13 14 22 25 26
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน 2565 : 3 6 12 18 22 30
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤศจิกายน 2565 : 6
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 : 9 18 21
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 : 15

วันธงชัย และฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนธันวาคม 2565 : 3 4 12 15 18 20 24 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม 2565 : 3 6 12 16 18 22 29
 • ฤกษ์บวชเดือนธันวาคม 2565 : 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2565 : 5 6 9 21
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนธันวาคม 2565 : 25
ดิถีเรียงหมอน คืออะไร

ดิถี หมายถึง การเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ ส่วนดิถีเรียงหมอน หรือดิถีแมลงปอ เป็นฤกษ์ที่ใช้ในการแต่งงาน โดยส่วนมากจะใช้วันขึ้น 7, 10, 13 ค่ำ และแรม 4 , 5 , 10 , 14 ค่ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาว

ปีขาล คือผู้ที่เกิดปีพ.ศ ใดบ้าง

ผู้ที่เกิดตรงกับปีขาล หรือปีเสือ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553 นับว่าคนเกิดปีนี้เป็นปีชง 2565 เช่นเดียวกัน

สิ่งที่คนปีชง 256 ควรทำมีอะไรบ้าง

ได้แก่ การไปฝากดวงชะตากับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เพื่อเป็นการแก้ชง ,ทำบุญต่อดวงชะตา อาทิ ทำบุญบริจาคโลงศพ ทำบุญนอนโลงศพ ปล่อยสัตว์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก kapook

สรุปส่งท้าย

ฝากถึงแฟน ๆ ให้หวยออนไลน์ ทุกท่าน ปีนี้ทำการมงคลใด ๆ อย่าลืม!! เช็ค วันธงชัย2565 ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการออกรถใหม่ เปลี่ยนงานใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เพื่อให้การเริ่มต้นปีใหม่ 2565 ของเราเป็นมงคล ประกอบกิจการ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ และถ้าจะให้ดีกกว่านั้น อย่าลืมไปเสริมดวงของเราให้เฮง เฮง เฮง ยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนสีผมเสริมดวง 2565 หรือใช้สีกระเป๋าตังค์ตามวันเกิด ชีวิตทั้งปีนี้จะได้โชคดี มีชัย ซื้อหวยออนไลน์ tode งวดไหน ก็ถูกรางวัล!!

บทความที่เกี่ยวข้อง